Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2019, pondelok
 

Zamestnanci

Kontakty:

Meno

Telefón

Mobil

Fax

E-mail

Medvedzie 254, 027 44 Tvrdošín

PhDr. Jozef Turčák

prednosta

 096143/5700

 0918843502

 

 prednosta.ts@minv.sk

Organizačný odbor

Mgr. Júlia Motýľová

 096143/5701

 

 

 julia.motylova@minv.sk

Odbor katastrálny 

Ing. Eva Mačorová

vedúca odboru

 043/2817793

 0918590452

 043/5323998 

 eva.macorova@minv.sk

 eva.macorova@skgeodesy.sk

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Ing. Ľubomíra Vandlíková

vedúca oddelenia

 043/2817780

 

 043/5323998

 lubomira.vandlikova@skgeodesy.sk

 lubomira.vandlikova@minv.sk

Ing. Pavol Kudlej

 043/2817789

 

 043/5323998

 pavol.kudlej@skgeodesy.sk

Ing. Jana Genšorová

 043/2817783

 

 043/5323998

 jana.gensorova@skgeodesy.sk

Anna Lieskovská 

 043/2817782

 

 043/5323998

 anna.lieskovska@skgeodesy.sk

Bc. Darina Sochuliaková

 043/2817783

 

 043/5323998

 darina.sochuliakova@skgeodesy.sk 

Ing. Zuzana Železníková

 043/2817782 

 

 043/5323998

 zuzana.zeleznikova@minv.sk

 zuzana.zeleznikova@skgeodesy.sk

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam

Mgr. Lucia Karasová

vedúca oddelenia

 043/2817791

 

 043/5323998

 lucia.karasova@skgeodesy.sk

Ing. Katarína Kudlejová 

 043/2817787

 

 043/5323998

 katarina.kudlejova@skgeodesy.sk

Mgr. Bc Silvia Schmiedgen

 043/2817784

 

 043/5323998

 silvia.schmiedgen@skgeodesy.sk

Katarína Lepišová 

 043/2817786

 

 043/5323998

 katarina.lepisova@skgeodesy.sk

Ľubica Barutová

 043/2817791

 

 043/5323998

 lubica.barutova@skgeodesy.sk

Jozefína Branická 

 043/2817786

 

 043/5323998

 jozefina.branicka@skgeodesy.sk

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Mgr. Ján Vrabček

vedúci odboru

 096143/5720

 0908492920

 

 jan.vrabcek@minv.sk

Ing. Margaréta Kristofčáková

štátna správa odpadového hospodárstva

 096143/5721

 096143/5722

 

 

 margareta.kristofcakova@minv.sk

Ing. Marta Vajduliaková

štátna vodná správa

 096143/5726

 096143/5723

 

 

 marta.vajduliakova@minv.sk

Ing. Ľubomír Belopotočan

štátna správa ochrany ovzdušia

 096143/5725

 096143/5724

 

 

 lubomir.belopotocan@minv.sk

Odbor krízového riadenia  

Mgr. Marcela Precnerová

vedúca odboru

 096143/5705

 0918842729

 

 marcela.precnerova@minv.sk

 okr.ts@minv.sk

Mgr. Monika Adamčáková

 096143/5704

 0915912194

 

 monika.adamcakova@minv.sk

Podateľňa okresného úradu

Bc. Lucia Števuliaková 

 043/2817784

 

 043/5323998

 lucia.stevuliakova@skgeodesy.sk