Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. január 2020, štvrtok
 

Kontakty

Prednosta:

Ing. Peter Filuš

prednosta okresného úradu
Telefón 045/541 0943

Organizačný odbor:

Viera Bavalová

organizačný odbor
Telefón 0961 63 5780
Fax 045/551 1698

Odbor krízového riadenia:

Ing. Darina Zelenáková

vedúca odboru krízového riadenia
Telefón 045/533 4817

Ing. Dáša Oppová

odbor krízového riadenia
Telefón 045/539 3270

služobná pohotovosť

Telefón 0918 849 365

Katastrálny odbor:

Ing. Marián Drugda

vedúci katastrálneho odboru
Telefón 045/281 9760

JUDr. Jenka Štiasna

vedúca oddelenia zápisov práv k nehnuteľnostiam
Telefón 045/281 9763

Bc. Peter Kuzma

vedúci technického oddelenia, dokumentácie a poskytovania informácií
Telefón 045/281 9605

Ľubica Guttenová

registratúra - príjem listín
Telefón 045/281 9765

Jana Šurinová

registratúra - príjem listín
Telefón 045/281 9761

Iveta Oravcová

zápis listín
Telefón 045/281 9766

Branislava Priadková

zápis listín
Telefón 045/281 9771

Slavomíra Nemčoková

zápis listín
Telefón 045/281 9764

Marta Repická

zápis listín
Telefón 045/281 9768

Ján Čierny

poskytovanie informácií, ROEP, PU
Telefón 045/281 9769

Bibiana Kružicová

aktualizácia VKM, poskytovanie informácií
Telefón 045/281 9768

Barbara Brodnianská

poskytovanie informácií
Telefón 045/281 9762

Odbor starostlivosti o životné prostredie:

Ing.Milan Blaško

vedúci odboru starostlivosti o životné prostredie
Telefón 045/557 2324

Ing. Miroslava Krištofíková

štátna správa ochrany prírody a krajiny
Telefón 045/551 1601

ing. Klára Slaná

štátna správa odpadového hospodárstva
Telefón 045/551 1601

Mgr. Mariana Dendišová

štátna vodná správa
Telefón 045/551 1601