Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. október 2020, piatok
 

Kontakty

Telefónny zoznam  Klientske centrum Sabinov

 

Telefónny zoznam Klientske centrum Sabinov

Pracovisko č. 1 a 2

OR PZ Prešov, Okresný dopravný inšpektorát

0961 80 5704

0961 80 5705

Pracovisko č. 3,4,5

OR PZ Prešov, Oddelenie dokladov

0961 80 5701

0961 80 5702

0961 80 5703

Pracovisko č. 6

Pokladňa

0961 80 5710

Pracovisko č. 7

Odbor živnostenského podnikania

0961 80 5706

Pracovisko č. 8

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

0961 80 5707

Pracovisko č. 9

Odbor starostlivosti o životné prostredie

0961 80 5708

Pracovisko č. 10

Pozemkový a lesný odbor

0961 80 5711

Pracovisko č. 11 a 12

Kataster – podateľňa

051/281 8765

051/281 8771

Pracovisko č. 13 a 14

Kataster – poskytovanie informácií

051/281 8766