Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. október 2019, streda
 

Kontakty

Regionálna kancelária

Adresa

Meno a priezvisko regionálneho koordinátor

Teleónne číslo Email

Spišká nová Ves

Mestský úrad, Námestie Štefánika 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Ing. Igor Strámsky

918670674

Igor.Stramsky@minv.sk

Rimavská Sobota


Námeste M. Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota

Mgr. Zita Gazsová

915731227

Zita.Gazsova@minv.sk

Nitra

Štefánikova trieda 69
949 01 Nitra

PhDr. Mária Solčanská

918653883

Maria.Solcanska@minv.sk

Košice

Okresný úrad, Hroncova ul. č. 13, 040 01 Košice

Mgr. Jozef Mihalčin

918652363

Jozef.Mihalcin@minv.sk

Prešov

Masarykova 10, 080 01 Prešov

     

Michalovce

 

Mgr. Miroslava Chromá

918653289

Miroslava.Chroma@minv.sk

Svidník

Regionálna kancelária Svidník
Sov. Hrdinov 200, 089 01 Svidník

Mgr. Katarína Jurčišinová

918654093

 

Humenné

Mierová 4, 066 01 Humenné

PhDr. Darina Barančíková

918652260

 

Kežmarok

Mučeníkov 4, Kežmarok 06001

Mgr. Lýdia Mirgová

918657594

 Lydia.Mirgova2@minv.sk