Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. september 2020, nedeľa
 

Kontakty

Národný projekt Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza

 

Mgr. Martina Servanská, MBA

hlavná projektová manažérka
Telefón +421 2 509 44954
 

Mgr. Nicole Fuchsová

projektová manažérka
Telefón +421 51 310 0421

Mgr. Emília Várady

projektová manažérka
Telefón +421 51 310 0421

Mgr. Erika Podracká

regionálna koordinátorka/ Prešov
Telefón +421 918 653 544

PhDr. Irina Frajštáková

regionálna koordinátorka/ Spišská Nová Ves
Telefón +421 918 651 559

Mgr. Katarína Jurčišinová

regionálna koordinátorka/ Svidník
Telefón +421 918 654 093

Mgr. Jozef Mihalčin

regionálny koordinátor/ Košice
Telefón +421 918 652 363

Mgr. Lýdia Mirgová

regionálna koordinátorka/ Kežmarok
Telefón +421 918 657 594

PhDr. Mária Solčanská

regionálna koordinátorka/ Nitra
Telefón +421 918 653 883

Mgr. Miroslava Chromá

regionálna koordinátorka/ Michalovce
Telefón +421 918 653 289

Mgr. Zita Gazsová

regionálna koordinátorka/Rimaská Sobota 
Telefón +421 915 731 227

PhDr. Darina Barančíková

regionálna koordinátorka/ Humenné
Telefón +421 918 652 260
 

 

Korešpondečná adresa

Ministerstvo vnútra SR/ Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Pribinova 2,

812 72 Bratislava