Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. november 2019, štvrtok
 

Kontakty

 

Telefónne čísla:       02/4859 2322, 02/4859 2333, 02/4859 2329

Fax:                       02/4333 5766

E-mail:                   ovvs.svs@minv.sk

Adresa:                  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

                            sekcia verejnej správy

                            odbor všeobecnej vnútornej správy

                            Drieňová 22

                            826 86 Bratislava 29