Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. august 2019, sobota
 

Kontakty NP TSP a TP

 

Pracovná pozícia

Meno a Priezvisko

ÚSVRK

E-mail

Telefónne číslo

Mobilné tel. číslo

Hlavná projektová manažérka Mgr. Lýdia Gabčová Bratislava

lydia.gabcova@minv.sk

02/50944968

 
Projektová manažérka

Ing.Denisa Didiová

Bratislava

denisa.didiova@minv.sk

02/50944958

 
Metodička

Mgr. Jana Pániková

Bratislava

jana.panikova@minv.sk

02/50944968

 
Office manažérka

Mgr. Adela Striežencová

Bratislava

adela.striezencova@minv.sk

02/50944952

 
Právnička

JUDR. Vladimíra Kaplanová, L.L.M

Bratislava

vladimira.kaplanova@minv.sk

02/50944952

 
           
Regionálni koordinátori   Regionálna kancelária      
 

PhDr. Miroslava Chovancová

Kežmarok

miroslava.chovancova2@minv.sk

 

421/918 655 368

 

Mgr. Gabriela Gáborová

Košice

gabriela.gaborova@minv.sk

 

421/918 654 245

 

Mgr. Agáta Čisárová

Košice

agata.cisarova@minv.sk

 

421/918 654 272

 

RNDr. Mgr. Mária Kollárová

Michalovce

maria.kollarova3@minv.sk

 

421/918 671 146

 

Mgr. Roman Eštočák

Prešov

roman.estocak2@minv.sk

 

421/918 677 537

 

Mgr. Ernest Lakatoš

Rimavská Sobota

ernest.lakatos@minv.sk

 

421/918 677 845

 

JUDr. Gabriela Verbovská

Spišská  Nová Ves

gabriela.verbovska@minv.sk

 

421/918 655 946

 

Mgr. Tomáš Ščuka

Spišská  Nová Ves

tomas.scuka@minv.sk

 

421/918 657 201

 

Mgr. Vladimír Bokša

Svidník

vladimir.boksa@minv.sk

 

421/918 670 832

 

Mgr. Katarína Fečová

Prešov

katarina.fecova@minv.sk

 

421/918 677 841

 

RNDr. Norbert Galla

Nitra

norbert.galla@minv.sk

 

421/918 659 352

 

Mgr. Rastislav Zubaj

Humenné

rastislav.zubaj@minv.sk

 

421/918 677 493

Projektoví manažéri

 

       
 

Mgr.Tatiana Vantová

Prešov

tatiana.vantova@minv.sk

051/3100421

 
 

PhDr.Roman Berka

Rimavská Sobota

roman.berka@minv.sk

 

421/961 68 50 81