Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. január 2020, štvrtok
 

Kontakty

odbor prevencie kriminality, kancelária ministra vnútra SR

Drieňová 22, 821 03 Bratislava - Ružinov
Telefón 02/48 59 22 06
Fax 02/48 59 22 09

RIADITEĽ ODBORU: Ing. Jozef Halcin

SEKRETARIÁT RIADITEĽA: Lucia Gábrišová

 

Mgr. Kamila Džurňáková

oddelenie koordinácie a programov prevencie kriminality
Telefón 02/48 59 22 07

Zástupkyňa

oddelenia koordinácie a programov prevencie kriminality a tajomníčka Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie
Telefón 02/48 59 22 10

Mgr. Silvia Škanderová

oddelenie koordinácie a programov prevencie kriminality/sociálne siete
Telefón 02/48 59 22 08

-

tajomníčka Expertnej skupiny pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi
Telefón 02/48 59 22 10
Fax 02/48 59 22 09

sekretariát Rady vlády SR pre prevenciu kriminality

Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29
Telefón 02/48 59 22 06
Fax 02/48 59 22 09

Mgr. Petra Barnová

tajomníčka Rady vlády SR pre prevenciu kriminality a vedúca sekretariátu Rady vlády SR pre prevenciu kriminality
Telefón 02/48 59 22 45

PhDr. Ľubica Majtánová

sekretariát Rady vlády SR pre prevenciu kriminality
Telefón 02/48 59 22 31

Ing. Gabriela Vilnerová

národná zástupkyňa Európskej siete pre prevenciu kriminality, sekretariát Rady vlády SR pre prevenciu kriminality
Telefón 02/48 59 22 02

PhDr. Elena Buksová, PhD.

oddelenie koordinácie a programov prevencie kriminality
Telefón 86 99 183