Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. január 2018, Sobota
 

Sekcia európskych programov MV SR

Odbor inklúzie marginalizovaných rómskych komunít

Panenská 21, 812 82 Bratislava
Telefón +421 2 50 94 51 16

Telefón +421 2 509 45 023

Ing. Richard Švirk

Oddelenie implementácie investičných projektov
Telefón +421 2 509 45 090

Ing. Zuzana Lacká

Oddelenie implementácie neinvestičných projektov
Telefón +421 2 509 45 060

Ing. Jozef Roško

Oddelenie výberu projektov
Telefón +421 2 509 45 070

Ing. Matej Mikuška

Oddelenie programovania, monitorovania, hodnotenia a metodiky
Telefón +421 2 509 45 110

 

kontakt na Riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR