Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. marec 2020, utorok
 

Kontakty OŠČ

Mgr. Lucia Bečárová

administratívne činnosti, celoštátne súťaže žiakov
Telefón 032/7411 321, mobil: 0918 844 593
Fax 032/7434 364, lucia.becarova2@minv.sk

Ing. Mária Pavlíková

vedúca oddelenia
Telefón 032/7411 334, mobil: 0903552101
Fax 032/7434 364,maria.pavlikova4@minv.sk

Mgr. Daniel Divinský

štatistika, register škôl a školských zariadení
Telefón 032/7411 328, mobil: 0918 844 598
Fax daniel.divinsky@minv.sk

Ing. Jana Olešáková

kontrola
Telefón 032/7411 242, mobil: 0907 672 205
Fax jana.olesakova@minv.sk