Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. január 2020, piatok
 

Kontakty

Ing. Darina Mjartanová

Vedúca odboru
Telefón 046 / 0961275260

Mgr. Juraj Matiaško

Ochrana prírody a krajiny
Telefón 046 / 0961275273

Ing. Dana Števčíková

Ochrana ovzdušia
Telefón 046 / 0961275267

RNDr. Iveta Roháčová

Štátna vodná správa
Telefón 046 / 0961275262

Ing. Katarína Krajčovičová

Štátna vodná správa
Telefón 046 / 0961275264

Ing. Stanislava Kašubová

Štátna vodná správa, posudzovanie vplyvov na životné prostredie
Telefón 046 / 0961275261

Ing. Katarína Henželová

Odpadové hospodárstvo
Telefón 046 / 0961275270

Ing. Marta Gilanová

Štátna vodná správa
Telefón 046 / 0961275266

Ing. Ivana Duchovičová

Ochrana ovzdušia, posudzovanie vplyvov na životné prostredie
Telefón 046 / 0961275268

Ing. Ján Boroš

Odpadové hospodárstvo
Telefón 046 / 0961275274

Ing. Mária Barbieriková

Odpadové hospodárstvo
Telefón 046 / 0961275275

Bc. Ivana Dobiašová

Ochrana prírody a krajiny
Telefón 046 / 0961275272