Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. september 2020, streda
 

Kontakty

Ing. Darina Mjartanová

Vedúca odboru, darina.mjartanova@minv.sk
Telefón 0961275260

Mgr. Juraj Matiaško

Ochrana prírody a krajiny, juraj.matiasko2@minv.sk
Telefón 0961275273

Ing. Dana Števčíková

Ochrana ovzdušia, dana.stevcikova@minv.sk
Telefón 0961275267

RNDr. Iveta Roháčová

Štátna vodná správa, iveta.rohacova@minv.sk
Telefón 0961275262

Ing. Katarína Krajčovičová

Štátna vodná správa, katarina.krajcovicova3@minv.sk
Telefón 0961275264

Ing. Stanislava Kašubová

Štátna vodná správa, posudzovanie vplyvov na ŽP, stanislava.kasubova@minv.sk
Telefón 0961275261

Ing. Katarína Henželová

Odpadové hospodárstvo, katarina.henzelova@minv.sk
Telefón 0961275270

Ing. Marta Gilanová

Štátna vodná správa, marta.gilanova@minv.sk
Telefón 0961275266

Ing. Ivana Duchovičová

Ochrana ovzdušia, posudzovanie vplyvov na ŽP, ivana.duchovicova@minv.sk
Telefón 0961275268

Ing. Ján Boroš

Odpadové hospodárstvo, jan.boros2@minv.sk
Telefón 0961275274

Ing. Mária Barbieriková

Odpadové hospodárstvo, maria.barbierikova@minv.sk
Telefón 0961275275

Bc. Ivana Dobiašová

Ochrana prírody a krajiny, ivana.dobiasova@minv.sk
Telefón 0961275272