Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2019, pondelok
 

Kontakty OSZP OÚTN

Odbor starostlivosti o životné prostredie


Dňom 15. 4. 2015 sú zmenené emailové adresy.
Staré adresy v štruktúre meno.priezvisko@tn.vs.sk sa menia na nové v štruktúre Meno.Priezvisko@minv.sk
Staré emailové adresy sú dočasne presmerované na nové.

Ing. Jana Hurajová

vedúca odboru
Telefón 032/7411 670, 0905260516

Veronika Červená

sekretariát, registratúra
Telefón 032/7411 671
Fax 032/7411 699

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Ing. Jaroslava Balušíková

vedúca oddelenia
Telefón 032/7411 673, 0910899426

Ing. Ján Augustín

ochrana prírody a krajiny, EIA kraja
Telefón 032/7411 680, 0917930710

RNDr. Stanislav Derneš, PhD

ochrana prírody a krajiny kraja
Telefón 032/7411 681

Ing. Miroslav Ďuriš

ochrana prírody a krajiny kraja
Telefón 032/7411 681
Fax miroslav.duris3@minv.sk

Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Mgr. Monika Kočanová

ochrana ovzdušia, prevencia závažných priemyselných havárií
Telefón 032/7411 685

Ing. Viera Glesová

štátna vodná správa, povodne kraja
Telefón 032/7411 682, 0910999241

Mgr. Katarína Ulahelová

vedúca oddelenia
Telefón 032/7411 672, mob. 0910 906 728

Ing. Tomáš Šinkovič

odpadové hospodárstvo kraja, EIA
Telefón 032/7411 688

Ing. Ľubomír Svetlík

štátna vodná správa, envrironmentálne záťaže kraja
Telefón 032/7411 684

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia

Ing. Daniel Prekop

vedúci oddelenia
Telefón 032/7411 674, 0915726700

RNDr. Daniela Bútorová

odpadové hospodárstvo, EIA
Telefón 032/7411 675

RNDr. Svorad Harcek, PhD

štátna vodná správa
Telefón 032/7411 675

Ing. Zuzana Karkulínová

ochrana prírody
Telefón 032/7411 676

Ing. Eva Mojžišová

odpadové hospodárstvo
Telefón 032/7411 677

Ing. Ivana Novotná

ochrana ovzdušia
Telefón 032/7411 678

Ing. Igor Novotný

štátna vodná správa
Telefón 032/7411 679

Mgr. Jana Hajašová

odpadové hospodárstvo
Telefón 032/7411 687

Mgr. Michaela Sliepková

odpadové hospodárstvo
Telefón 032/7411 687

Ing. Martina Mrišová

štátna vodná správa
Telefón 032/7411 679