Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. október 2019, streda
 

Kontakty Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Poštová adresa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Pribinova 2, 812 72 Bratislava, Slovenská republika

Sídlo úradu

Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity

Vajnorská 25, 832 56 Bratislava, Slovenská republika
Telefón +421 2 509 44 961 - sekretariát

Vedenie Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity

Ábel Ravasz

splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity
Telefón +421 2 509 44961 - sekretariát

Kontakt pre médiá

Michaela Miháliková

Telefón +421 2 5094 4951

Olívia Strelková

Telefón +421 2 5094 4951

Riaditelia odborov

Ing. Albert Németh

riaditeľ kancelárie Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Juraj Kuruc M.A.

riaditeľ odboru koncepcií a analýz
Telefón +421 2 509 44992

Mgr. Adriana Ďatková

riaditeľka odboru implementácie projektov
Telefón +421 2 509 44947

Kancelária splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Mgr. Alexandra Rigóová

finančná manažérka
Telefón +421 2 509 44962

JUDr. Ivan Šteruský

koordinátor pre oblasť práva
Telefón +421 2 509 44964

Rozália Al-araibi

sekretárka
Telefón +421 2 509 44961

Elemír Lakatoš

asistent splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Michal Šľachta

koordinátor pre dotačnú schému a prácu s mládežou
Telefón +421 2 509 44967

Dominika Gažiová

sekretárka
Telefón +421 2 509 44965

Odbor koncepcií a analýz

PhDr. Mária Kollárová

koordinátorka pre oblasť zdravia
Telefón +421 2 509 44963

Mgr. Hana Špaleková

koordinátorka pre oblasť bezpečia
Telefón +421 2 509 44971

JUDr. Marek Šafár

koordinátor pre oblasť vzdelávania
Telefón +421 2 509 44948

Odbor implementácie projektov

Mgr. Adela Striežencová

office manažérka
Telefón +421 2 509 44952

JUDr. Vladimíra Kaplanová, LL.M.

právnička
Telefón +421 2 509 44991

Mgr. Lýdia Gabčová

NP terénna sociálna praca - hlavná projektová manažérka
Telefón +421 2 509 44968

Ing. Denisa Didiová

NP terénna sociálna práca - projektová manažérka
Telefón +421 2 509 44958

Mgr. Martina Servanská

NP komunitné centrá - metodička
Telefón +421 2 509 44954

Ing. Tibor Perina

NP podpora vysporiadania pozemkov - hlavný projektový manažér
Telefón +421 2 509 44959

Mgr. Marianna Hudáková

NP podpora vysporiadania pozemkov - metodička
Telefón +421 2 509 44977

Mgr. Jana Miháliková, PhD.

NP materské škôlky - hlavná projektová manažérka
Telefón +421 2 509 44953

Mgr. Barbora Vaňek

NP materské škôlky - metodička
Telefón +421 2 509 44953

Ing. Milan Štefanec

NP následné činnosti HP MRK - manažér
Telefón +421 2 509 44957

Mgr. Monika Gróffová

NP následné činnosti HP MRK - manažérka
Telefón +421 2 509 44955

Mgr. Tibor Škrabský

NP monitorovanie a hodnotenie - hlavný projektový manažér
Telefón +421 2 509 44972

Mgr. Ľudmila Plachá, PhD.

NP monitorovanie a hodnotenie - analytička
Telefón +421 2 509 44975

Mgr. Táňa Grauzelová, PhD.

NP monitorovanie a hodnotenie - analytička
Telefón +421 2 509 44966

Mgr. Lýdia Kurinová

NP monitorovanie a hodnotenie - analytička
Telefón +421 2 509 44973

Mgr. Ľuboš Kovács, PhD

NP monitorovanie a hodnotenie - analytik
Telefón +421 2 509 44994

1. Oddelenie regionálnej koordinácie

 

Námeste M. Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota

Ing. Zlatica Azimiová

koordinátorka pre oblasť bývania a sociálnych vecí
Telefón +421 961 68 50 81

Mgr. Albert Kováč

koordinátor pre oblasť vzdelávania a zdravia
Telefón +421 917 440 925

 

Okresný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

Mgr. Maroš Balog

koordinátor pre oblasť vzdelávania a zdravia
Telefón +421 905 822 124

Mgr. Ivana Šusterová

Štefánikova trieda 60, 949 01 Nitra
Telefón t.č. +421 950 484 891, +421 37 65 49 253

2. Oddelenie regionálnej koordinácie

 

Mestský úrad, Námestie Štefánika 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Ing. Kvetoslava Kucharovičová

koordinátorka pre oblasť vzdelávania
Telefón  +421 903 467 259, +421 96 1745 783

Peter Jendrál

koordinátor pre sociálnu oblasť a bývanie
Telefón +421 905573641

 

Okresný úrad, Hroncova ul. č. 13, 040 01 Košice

JUDr. Ladislav Chynoradský

koordinátor pre sociálnu oblasť a bývanie
Telefón +421 917 575 689

Ing. Martina Juráková

koordinátorka pre sociálnu oblasť a oblasť vzdelávania
Telefón +421 917 797 244

 

Masarykova 10, 080 01 Prešov

Mgr. Marián Fečo

koordinátor pre oblasť bývania a zdravia
Telefón +421 917 470 011