Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. november 2017, Streda
 

Kontakty Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Poštová adresa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Pribinova 2, 812 72 Bratislava, Slovenská republika

Sídlo úradu

Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity

Vajnorská 25, 832 56 Bratislava, Slovenská republika
Telefón +421 2 509 44 961 - sekretariát

Vedenie Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity

Ábel Ravasz

splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity
Telefón +421 2 509 44961 - sekretariát

Kontakt pre médiá

Vladimír Horváth

Telefón +421 2 5094 4951

Riaditelia odborov

Ing. Albert Németh

riaditeľ kancelárie Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Mgr. Štefan Vavrek

riaditeľ odboru regionálnej koordinácie
Telefón +421 918 245 630, +421 47 56 31 143

Juraj Kuruc

riaditeľ odboru koncepcií a analýz
Telefón +421 2 509 44992

Mgr. Adriana Ďatková

riaditeľka odboru implementácie projektov
Telefón +421 2 509 44947

Kancelária splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Mgr. Alexandra Rigóová

finančná manažérka
Telefón +421 2 509 44962

JUDr. Ivan Šteruský

koordinátor pre oblasť práva
Telefón +421 2 509 44964

Rozália Al-araibi

sekretárka
Telefón +421 2 509 44961

Elemír Lakatoš

asistent splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Michal Šľachta

koordinátor pre dotačnú schému a prácu s mládežou
Telefón +421 2 509 44967

Odbor koncepcií a analýz

Patrícia Patkaňová

koordinátorka pre oblasť zamestnanosti
Telefón +421 2 509 44969

PhDr. Mária Kollárová

koordinátorka pre oblasť zdravia
Telefón +421 2 509 44963

Mgr. Hana Špaleková

koordinátorka pre oblasť bezpečia
Telefón +421 2 509 44971

Odbor implementácie projektov

Mgr. Adela Striežencová

office manažérka
Telefón +421 509 44952

1. Oddelenie regionálnej koordinácie

 

Námeste M. Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota

Ing. Zlatica Azimiová

koordinátorka pre oblasť bývania a sociálnych vecí
Telefón +421 961 68 50 81

Mgr. Albert Kováč

koordinátor pre oblasť vzdelávania a zdravia
Telefón +421 917 440 925

 

Okresný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

Mgr. Maroš Balog

koordinátor pre oblasť vzdelávania a zdravia
Telefón +421 905 822 124

2. Oddelenie regionálnej koordinácie

 

Mestský úrad, Námestie Štefánika 1, 052 01 Spišská Nová Ves

PhDr. Stanislav Vospálek, MBA

vedúci oddelenia
Telefón +421 903 233 059, +421 96 1745 780

Ing. Kvetoslava Kucharovičová

koordinátorka pre oblasť vzdelávania
Telefón  +421 903 467 259, +421 96 1745 783

Peter Jendrál

koordinátor pre sociálnu oblasť a bývanie
Telefón +421 905573641

 

Okresný úrad, Hroncova ul. č. 13, 040 01 Košice

JUDr. Ladislav Chynoradský

koordinátor pre sociálnu oblasť a bývanie
Telefón +421 917 575 689

Ing. Martina Juráková

koordinátorka pre sociálnu oblasť a oblasť vzdelávania
Telefón +421 917 797 244

 

Masarykova 10, 080 01 Prešov

PaedDr. Stanislav Cina, PhD.

koordinátor pre oblasť zdravia a vzdelávania
Telefón +421 915 332 766

Mgr. Marián Fečo

koordinátor pre oblasť bývania a zdravia
Telefón +421 917 470 011