Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. jún 2020, sobota
 

Koordinačná PS

Koordinačná pracovná skupina rieši na svojich zasadnutiach problémy a návrhy dotýkajúce sa súladu navrhovaných riešení PS verejné zdroje, PS súkromné zdroje a Prierezovej PS so smerovaním štátu a s rozvojom občianskej spoločnosti.

Zasadnutia Koordinačnej PS :

  1. zasadnutie - 18.08.2017 - Téma: hodnotenie výstupov PS Verejné zdroje, PS Súkromné zdroje, Prierezovej PS (zápis - prezentácia - výstupy)
  2. zasadnutie - 12.09.2017 - Téma: hodnotenie výstupov PS Verejné zdroje, PS Súkromné zdroje, Prierezovej PS (zápis - prezentácia - výstupy)
  3. zasadnutie - 02.10.2017 - Téma: hodnotenie výstupov PS Verejné zdroje, PS Súkromné zdroje, Prierezovej PS (zápis - prezentácia - výstupy)

 

Ak by ste mali záujem o účasť na niektorom zo zasadnutí Koordinačnej PS, napíšte nám na financovanieMNO@minv.sk