Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2020, štvrtok
 

Kórejská republika

  1. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej republiky o bezvízovom styku (výmena nót Bratislava, 15. júna 1995) 
    - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 12/1996 
    - nadobudnutie platnosti: 15. júla 1995
  2. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej republiky o vzájomnom uznávaní a výmene národných vodičských preukazov (výmena nót Bratislava 23. októbra 2007/24. októbra 2007) 
    - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 565/2007 
    - nadobudnutie platnosti: 23. novembra 2007