Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2021, pondelok
 

KR - Žiar nad Hronom

Odbor krízového riadenia koordinuje činnosť obcí a ich krízových štábov zasielaním prijatých opatrení na zmiernenie následkov mimoriadnej situácie vládou Slovenskej republiky, Ústredným  krízovým štábom SR a ostatných zainteresovaných ústredných orgánov štátnej správy primátorov miest a starostov obcí elektronicky a telefonicky poskytovaním konzultácií.