Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2019, nedeľa
 

Kvalifikácia prevencie kriminality

        Štát na uplatňovanie svojej donucovacej a regulačnej moci upravuje správanie jednotlivca a celej spoločnosti právnymi predpismi, ktoré obsahujú aj sankcie za ich porušovanie alebo nedodržiavanie. Tieto sankcie v sebe zahŕňajú aj preventívne aspekty na odradenie potenciálneho páchateľa od vykonania protispoločenského skutku, od recidívy trestnej činnosti, pričom trestom a následnou izoláciou páchateľa zabezpečuje aj ochranu spoločnosti. Do trestno-justičného systému sú implementované aj také sankcie a taký spôsob uplatňovanie práva, ktorý využíva aj alternatívne tresty (podmienečné odloženie výkonu trestu odňatia slobody s uložením obmedzení alebo povinností v rámci probačného dohľadu počas skúšobnej doby, trest domáceho väzenia až na jeden rok, trest povinnej práce v rozsahu 40 až 300 hodín). V tejto súvislosti hovoríme o všeobecnej (generálnej) prevencii kriminality. Jej účinok je celoplošný a lineárny, pôsobí konštantne na jednotlivca a celú spoločnosť. Ak však chceme prevenciu kriminality realizovať komplexne (aj mimo trestného systému) musí byť zameraná na tri základné cieľové objekty, ktoré sú úzko previazané:

• páchatelia trestných činov,
• situácie trestných činov,
• obete trestných činov.

 Na základe špecifikácie týchto cieľových objektov môžeme preventívne pôsobenie označiť ako špecifickú prevenciu kriminality, a tú vertikálne rozdeliť na:
 
• sociálnu prevenciu,
• situačnú prevenciu,
• viktimačnú prevenciu.

Viac informácií si môžete pozrieť tu (RTF, 130 kB). 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Minister

Denisa Saková
DENISA SAKOVÁ je ministerkou vnútra od 26. apríla 2018.

» viac informácií 

Fotogalérie