Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. september 2020, piatok
 

Legislatíva

Dňom 1. januára 2014 nadobudli účinnosť nasledovné vyhlášky:

     - vyhláška MPRV SR č. 421/2013 Zb., ktorou sa určuje spoločenská hodnota poľovnej zveri
     - vyhláška MPRV SR č. 489/2013 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MP SR č. 344/2009 Zb., 
        ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve