Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2020, štvrtok
 

Lektori a učitelia v zahraničí

Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR si Vás dovoľuje informovať o opätovnom výberovom konaní na voľné miesto učiteľa slovenského jazyka a akademických predmetov v zahraničí na školský rok 2020/2021. Uvedená ponuka je zverejnená na webovom sídle MŠVVaŠ SR pod záložkou Voľné pracovné miesta, Výberové konania MŠVVaŠ SR, Výkon práce vo verejnom záujme. Uchádzači sa do výberového konania môžu prihlasovať v termíne do 14. júla 2020 do 23,59 h. prostredníctvom stránky www.lektoriucitelia.sk.