Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. jún 2020, nedeľa
 

Lichtenštajnské kniežatstvo

  1. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Švajčiarskou spolkovou radou o zrušení vízovej povinnosti (Bern, 2. júna 1998) 
    - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 266/1998 
    - nadobudnutie platnosti: 2. júla 1998