Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. jún 2020, nedeľa
 

Macao

  1. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Osobitnej administratívnej oblasti Macao Čínskej ľudovej republiky o zrušení vízovej povinnosti (Macao, 10. decembra 2003) 
    - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 62/2004 
    - nadobudnutie platnosti: 7. februára 2004
  2. Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Čínskou osobitnou administratívnou oblasťou Macao o readmisii osôb zdržujúcich sa na území zmluvných strán bez povolenia
    - Ú. v. L 143, 30. apríla 2004, str. 99