Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. jún 2020, nedeľa
 

Macedónska republika

 1. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Macedónskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre  držiteľov diplomatických a služobných pasov (Bratislava, 27. septembra 1997) 
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 354/1998 
  - nadobudnutie platnosti: 4. apríla 1998 
 2. Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko o uľahčení vydávania víz
  - Ú. v. EÚ, L 332, 18. decembra 2007, str. 66 
  - nadobudnutie platnosti: 1. januára 2008
 3. Dohoda medzi Európskych spoločenstvom a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko o readmisii osôb bez povolenia na pobyt
  - Ú. v. EÚ, L 334, 19.decembra  2007, str. 1 
  - nadobudnutie platnosti: 1. januára 2008
 4. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Macedónskej republiky o policajnej spolupráci v boji proti trestnej činnosti (Bratislava, 5. októbra 2009)
  - zatiaľ nenadobudla platnosť