Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. jún 2020, nedeľa
 

Malajzia

  1. Dojednanie o čiastočnom zrušení vízovej povinnosti medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Malajzie (Kuala Lumpur, 17. mája 1991) 
    - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 434/1991 
    - nadobudnutie platnosti: 15. augusta 1991