Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. september 2018, Utorok
 

Mám sa rád a preto dávam pozor

Preventívne projekty a aktivity  |  Rady

Subjekty a objekty projektu

Subjekty:

  • Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prievidzi

Objekty:

  • základné školy 5 - 9. ročník,
  • špeciálne základné školy

Ciele projektu

  • oboznámiť žiakov s pravidlami cestnej premávky,
  • naučiť deti zodpovednému prístupu k sebe samému, bezpečnému a zodpovednému správaniu sa na cestách a mimo nich,
  • znižovať nehodovosť mládeže ako účastníkov cestnej premávky,
  • zvýšiť u žiakov právne vedomie.

Charakteristika projektu

     Projekt "Mám sa rád a preto dávam pozor" je realizovaný od roku 2007, prebieha v mesiacoch január až december v okrese Prievidza. Projekt prebieha formou besedy, kde sú žiaci oboznámení s pravidlami cestnej premávky, ako sa majú správať v cestnej premávke ako chodci a cyklisti, ako správne prechádzať cez cestu a taktiež sú oboznámení s niektorými dopravnými značkami a s riešením križovatiek. Sú upozornení na používanie reflexných prvkov. Žiaci sú oboznámený s niektorými trestnými činmi a priestupkami, súvisiacimi s dopravou. Na záver besedy sú žiaci preskúšaní zo získaných vedomostí formou testu.