Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. február 2019, Sobota
 

Manuál- správa o činnosti SBS

Zoznam akreditovaných osôb  |  Správne poplatky  |  Manuál - správa o činnosti SBS  |  Zameranie skúšok OS  |  Tlačivá na stiahnutie
Podľa § 39 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmenea doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov prevádzkovateľ je povinný do 31. januára kalendárneho roka predložiť ministerstvu písomnú správu o činnosti bezpečnostnej služby (ďalej len "správa") za uplynulý kalendárny rok. Táto povinnosť sa vzťahuje na prevádzkovateľov súkromných bezpečnostných služieb vrátane držiteľov licencií na prevádzkovanie vlastnej ochrany. S cieľom odbornej pomoci so splnením tejto zákonnej pomoci pripravil úrad súkromných bezpečnostných služieb manuál k vypracovaniu tejto správy, ktorý nájdete pod týmto odkazom "Manuál" (PDF, 459 kB).