Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. máj 2020, sobota
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Metodické usmernenie k hodnoteniu a klasifikácii maturitnej skúšky a k opravným skúškam externej časti, písomnej formy internej časti a ústnej formy internej časti maturitnej skúšky – nové znenie (4,4 MB) pdf
Základné informácie - Maturita 2013 (202,5 kB) pdf
Sprievodný list k Základným informáciám k Maturite 2013 (995,8 kB) pdf
Maturita 2013-organizačné pokyny KŠÚ (265,7 kB) pdf
MS 2013 Špecifikacia testov z CJ úroveň B1 (113,6 kB) pdf
MS 2013 Špecifikacia testov z CJ úroveň B2 (113,8 kB) pdf
MS 2013 Špecifikacia testov z matematiky (92,4 kB) pdf
MS 2013 Špecifikácia testov z vyučovacích jazykov (102,4 kB) pdf
Formulár na prihlasovanie žiakov so zdravotným znevýhodnením na MS 2013 (863,6 kB) rtf
Usmernenie k prihlasovanie žiakov so zdravotným znevýhodnením na MS 2013 (144,0 kB) pdf
Žiadosť o pridelenie kódu školy pre účely MS (781,2 kB) rtf
Tab.č.1, 2, 3, 4, 5, 6 - MS 2013-príloha k organiz. pokynom (99,3 kB) xls
Pokyny pre administrátorov - cudzie jazyky Maturita 2013 (181,5 kB) pdf
Pokyny pre administrátorov - vyučovacie jazyky Maturita 2013 (178,3 kB) pdf
Pokyny pre administrátorov – matematika Maturita 2013 (149,3 kB) pdf
Pokyny pre predsedov PMK a ŠMK Maturita 2013 (231,4 kB) pdf
Pokyny pre školských koordinátorov Maturita 2013 (319,7 kB) pdf
Výška nákladov súvisiacich s výkonom funkcie externých predsedov a externých členov maturitných komisií a skúšobných komisií pre rok 2013 (117,3 kB) pdf
Kritériá na hodnotenie PFIČ MS vyučovacie jazyky Maturita 2013 (144,2 kB) pdf
Pokyny na hodnotenie PFIČ MS vyučovacie jazyky Maturita 2013 (135,3 kB) pdf
Pokyny a kritériá na hodnotenie PFIČ MS cudzie jazyky Maturita 2013 (162,0 kB) pdf