Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. august 2019, sobota
 

Medzinárodná spolupráca

Oddelenie medzinárodnej spolupráce zabezpečuje činnosti na úseku medzinárodnej spolupráce, v súlade s hlavnými úlohami a prioritami národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru, ako aj v zmysle záväzkov vyplývajúcich pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii a medzinárodných organizáciách.  

Pri zabezpečovaní profesionálnych činností oddelenie spolupracuje so zahraničnými službami a ich styčnými dôstojníkmi, s policajnými pridelencami akreditovanými na zastupiteľských úradoch v zahraničí, s medzinárodnými inštitúciami a organizáciami, prioritne s Interpolom, Europolom a Eurojustom, spracováva podklady a  informácie, plynúce z medzinárodnej spolupráce a partnerských vzťahov, v osobitných prípadoch vykonáva operatívno - pátraciu činnosť v rámci medzinárodnej trestnej činnosti a zabezpečuje výmenu informácií smerom k zahraničiu.

V nadväznosti na odbornú profiláciu oddelenie medzinárodnej spolupráce pri súčasne zastupuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v medzinárodných pracovných skupinách, participuje na zásadných politikách a stratégiách medzinárodných organizácií, zabezpečuje odbornú spoluprácu s  partnerskými službami v rámci medzinárodných sietí, koordinuje činnosti pri tvorbe a  realizácii medzinárodných projektov, zabezpečuje účasť zástupcov z národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru na medzinárodných seminároch, školeniach a kurzoch, akými sú CEPOL – Európska policajná akadémia, MEPA – Stredoeurópska policajná akadémia a iné.

Korešpondenčná adresa

Ministerstvo vnútra SR
Prezídium Policajného zboru
národná kriminálna agentúra
Pribinova 2
812 72 Bratislava 
e-mail

Telefón 09610 52102
Fax 09610 59048

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy