Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. september 2018, Piatok
 

Medzinárodné hodnotenie úrovne zahraničnej korupcie

Medzinárodný charakter trestných činov korupcie zahraničných verejných činiteľov odzrkadľuje vysoký stupeň nebezpečnosti tohto javu, voči ktorému nie sú imúnne ani najvyspelejšie demokratické štáty, v európskom i celosvetovom kontexte. Uplatňovanie efektívnych nástrojov na stíhanie týchto trestných činov v rámci jednotlivých krajín, predkladanie komplexných protikorupčných iniciatív, tvorba nadnárodnej protikorupčnej politiky, to všetko si vyžaduje úzku spoluprácu orgánov činných v trestnom konaní v medzinárodnom kontexte.

V procese presadzovania protikorupčnej politiky a eliminácie zahraničnej korupcie dôležitú úlohu zohráva OECD, ktorej cieľom je tvorbou medzinárodných politík, prijímaním medzinárodných dokumentov, medzinárodným hodnotením úrovne zahraničnej korupcie (DOCX, 253 kB) a uskutočňovaním protikorupčných reforiem zabezpečiť vytváranie jednotného protikorupčného rámca na elimináciu zahraničnej korupcie v záujme vytvárania bezpečného politického a ekonomického priestoru v globálnom meradle.

Pre Slovenskú republiku Dohovor OECD o boji s podplácaním zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách (ďalej len „Dohovor“) nadobudol platnosť v roku 1999, od uvedeného obdobia bol v súvislosti s implementáciou Dohovoru a  odporúčaniami Rady OECD na národnej úrovni uskutočnený celý rad legislatívnych a  inštitucionálnych zmien, zameraných na prevenciu a postihovanie trestných činov korupcie zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách. Slovenská republika tak ukázala, že je schopná dodržiavať svetové najnáročnejšie protikorupčné normy a je pripravená byť rovnocenným partnerom ekonomicky najvyspelejších krajín sveta.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]