Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. júl 2020, štvrtok
 

Medzinárodné siete

Európski partneri proti korupcii EPAC a Európska sieť kontaktných bodov proti korupcii  EACN

Spolupráca s partnerskými zložkami členských krajín Európskej únie je rozvíjaná a upevňovaná v rámci medzinárodných sietí EPAC a EACN. Medzinárodná sieť Európskych partnerov proti korupcii – EPAC združuje inšpekčné, kontrolné a protikorupčné zložky členských krajín Európskej únie, ktorých vrcholoví predstavitelia sa každoročne zúčastňujú na medzinárodnej konferencii, za účelom prijímania zásadných politík, stanovenia hodnotového rámca a vymedzenia priorít v ďalšej činnosti partnerských zložiek. Európska sieť kontaktných bodov proti korupcii - EACN, formalizovaná rozhodnutím Rady z 24. októbra 2008 pod číslom 2008/852/SVV, založená na existujúcej štruktúre Európskych partnerov proti korupcii – EPAC, poskytuje  aktuálne kontaktné údaje  pre vzájomnú spoluprácu a  výmenu informácií s  inšpekčnými, kontrolnými a protikorupčnými zložkami členských krajín Európskej únie. Za týmto účelom je priebežne aktualizovaný  a vydávaný EPAC/EACN kontaktný katalóg.

Medzinárodné komunikačné siete Europolu

Za účelom profesionálnej komunikácie a spolupráce s expertmi z členských krajín Európskej únie sú využívané nástroje a funkcionalita komunikačného rozhrania medzinárodnej siete Europolu, najmä jej špecifické formy, akými sú EPE platforma pre expertov a SIENA, ktoré poskytujú oprávneným užívateľom všetky nástroje elektronickej komunikácie, z hľadiska optimalizácie výmeny informácií, dokumentov, prípadových štúdií a odborných poznatkov o trestnej činnosti, v podmienkach chráneného režimu, opierajúc sa o relevantnú technologickú infraštruktúru.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy