Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2020, štvrtok
 

Mestá a obce

Zoznam

Bačka

www.obecbacka.eu

Bačkov

www.obecbackov.sk

Bara

www.obecbara.sk

Biel

www.obecbiel.sk

Boľ

www.bol.ocu.sk

Borša

www.obecborsa.sk

Boťany

www.botany.ocu.sk

Brehov

www.obecbrehov.sk

Brezina

www.obecbrezina.sk

Byšta

www.bysta.sk

Cejkov

cejkov.sk

Čeľovce

www.celovce.sk

Čerhov

www.cerhov.sk

Černochov

www.cernochov.sk

Čierna

www.cierna.eu

Čierna nad Tisou

www.ciernanadtisou.sk

Dargov

www.dargov.net

Dobrá

www.

Dvorianky

www.

Egreš

www.obec-egres.sk

Hraň

www.hran.sk

Hrčeľ

www.hrcel.ocu.sk

Hriadky

www.hriadky.sk

Kašov

www.obeckasov.sk

Kazimír

www.kazimir.sk

Klin nad Bodrogom

www.klinnadbodrogom.ocu.sk

Kožuchov

www.

Kráľovský Chlmec

www.kralovskychlmec.sk

Kravany

www.kravany.ocu.sk

Kuzmice

http://www.kuzmice.eu/

Kysta

www.kysta.sk

Ladmovce

www.ladmovce.ocu.sk

Lastovce

www.lastovce.ocu.sk

Leles

leles.sk

Luhyňa

www.luhyna.ocu.sk

Malá Tŕňa

www.malatrna.eu

Malé Ozorovce

www.maleozorovce.sk

Malé Trakany

www.maletrakany.sk

Malý Horeš

www.malyhores.sk

Malý Kamenec

www.malykamenec.sk

Michaľany

michalany.webnode.sk/

Nižný Žipov

www.niznyzipov.sk

Novosad

www.novosad.eu.sk

Nový Ruskov

www.novyruskov.sk

Parchovany

www.parchovany.sk

Plechotice

www.plechotice.sk

Poľany

www.obecpolany.sk

Pribeník

www.pribenik.sk

Rad

www.rad.ocu.sk

Sečovce

www.secovce.sk

Sirník

www.sirnik.sk

Slivník

www.slivnik.sk

Slovenské Nové Mesto

www.slovenskenovemesto.sk

Soľnička

www.

Somotor

www.obecsomotor.tym.sk

Stanča

www.obec.stanca.sk

Stankovce

www.zemplin.eu/stankovce

Strážne

www.strazne.sk

Streda nad Bodrogom

www.stredanb.szm.com

Svätá Mária

www.svatamaria.ocu.sk

Svätuše

www.svatuse.eu

Svinice

www.svinice.sk

Trebišov

www.trebisov.sk

Trnávka

www.trnavka.ocu.sk

Veľaty

www.velaty.sk

Veľká Tŕňa

velkatrna.webnode.sk

Veľké Ozorovce

www.velkeozorovce.sk

Veľké Trakany

www.velketrakany.sk

Veľký Horeš

velkyhores.m3.sk/sk

Veľký Kamenec

www.velkykamenec.ocu.sk

Viničky

www.vinicky.ocu.sk

Višňov

www.visnov.ocu.sk

Vojčice

www.obecvojcice.sk

Vojka

www.vojka.eu

Zatín

www.zatin.ocu.sk

Zbehňov

www.zbehnov.sk

Zemplín

www.obeczemplin.sk

Zemplínska Nová Ves

www.znves.sk

Zemplínska Teplica

zemplinskateplica.sk

Zemplínske Hradište

www.zemplinskehradiste.sk

Zemplínske Jastrabie

www.zemplinskejastrabie.sk

Zemplínsky Branč

www.zemplinskybranc.sk