Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. september 2020, streda
 

Mestá a obce

Alekšince
Báb
Babindol
Bádice
Beladice
Branč
Cabaj - Čápor
Čáb
Čakajovce
Čaradice
Čechynce
Čeľadice
Červený Hrádok
Čierne Kľačany
Čifáre
Dolné Lefantovce
Dolné Obdokovce
Golianovo
Horné Lefantovce
Hostie
Hosťová
Hosťovce
Hruboňovo
Choča
Ivanka pri Nitre
Jarok
Jedľové Kostoľany
Jelenec
Jelšovce
Kapince
Klasov
Kolíňany
Kostoľany pod Tribečom
Ladice
Lehota
Lovce
Lúčnica nad Žitavou
Ľudovítová
Lukáčovce
Lužianky
Machulince
Malé Chyndice
Malé Vozokany
Malé Zálužie
Malý Cetín
Malý Lapáš
Mankovce
Martin nad Žitavou
Melek
Mojmírovce
Nemčiňany
Neverice
Nevidzany
Nitra
Nitrianske Hrnčiarovce
Nová Ves nad Žitavou
Nové Sady
Obyce
Paňa
Podhorany
Pohranice
Poľný Kesov
Rišňovce
Rumanová
Skýcov
Sľažany
Slepčany
Svätoplukovo
Štefanovičová
Štitáre
Šurianky
Tajná
Tekovské Nemce
Telince
Tesárske Mlyňany
Topoľčianky
Velčice
Veľká Dolina
Veľké Chyndice
Veľké Vozokany
Veľké Zálužie
Veľký Cetín
Veľký Lapáš
Vieska nad Žitavou
Vinodol
Volkovce
Vráble
Výčapy - Opatovce
Zbehy
Zlaté Moravce
Zlatno
Žikava
Žirany
Žitavany
Žitavce