Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. september 2020, streda
 

Mestá a obce

 

O b e c

Starosta obce / Primátor

Číslo telefónu

OcÚ

Čirč 208

065 42 Čirč

Michal Didik

052/4285161

OcÚ

Ďurková 18

065 41  Ľubotín

Ivana Opinová

052/4924411

OcÚ

Forbasy 40

065 01  Hniezdne

Michal Hanečák

052/4323455

OcÚ

Hajtovka 24

065 45  Plavnica

Pavol Nosek

052/4393382

OcÚ

Haligovce 124

065 34 Veľká Lesná

Monika Bjalončíková

052/4283961

OcÚ

Hniezdne č.1

065 01  Hniezdne

Ing. Viktor Selep

052/4323036

OcÚ

Hraničné 91

065 22 Mníšek   n/P

Mgr. Miroslav Pokrivčák

052/4395112

OcÚ

Hromoš 114

065 45 Plavnica

Maroš Kočiš

052/4393411

OcÚ

Chmeľnica103

064 01  Stará Ľubovňa

Ing. Arch. Zita Pleštinská

052/4324894

OcÚ

Jakubany 555   

065 12  Jakubany

JUDr. Jozef Mačuga

052/4283651

OcÚ

Jarabina 58

065 31 Jarabina

Lívia Kovalčiková

052/4284051

OcÚ

Kamienka 123

065 32   Kamienka

Ing. Juraj Jedinák

052/4323808

OcÚ

Kolačkov 30

065 11  Nová Ľubovňa

Pavol Zamiška

052/4322033

OcÚ

Kremná 19

065 21 Hraničné

Mgr. Silvia Bukovičová

052/4395113

OcÚ

Kyjov 164

065 48  Šarišské  Jastrabie

Milan Dirga

052/4925134

OcÚ

Lacková 51

065 01 Hniezdne

Ing. Marek Gallík

0918/376281

OcÚ

Legnava 77

065 46 Malý Lipník

Martin Krompaský

052/4394197

OcÚ

Lesnica 9

065 33 Veľký Lipník

Ján Gondek

052/4284473

OcÚ

Litmanová 79

065 31 Jarabina

Mgr. Nataša Hlinková

052/4286201-3

OcÚ

Lomnička 66

065 03  Podolinec

Mária Oračková

0911/251144

0908/310654

OcÚ

Na rovni 302/12

065 41 Ľubotín

Ing. Jozef  Havrila

052/4283901

OcÚ

Malý Lipník 64

065 46 Malý Lipník

Ing. Jozef Šesták

052/4286026

OcÚ

Matysová 27

065 46 Malý Lipník

JUDr. Pavol Pastirčák

0911/370373

OcÚ

Mníšek  n/Popradom  126

065 22  Mníšek n/Popradom

Peter Žemba

052/4395123

OcÚ

Nižné Ružbachy 135

065 02 Vyšné Ružbachy

Mgr. Jozef  Abrahamovský

052/4391406

OcÚ

Nová Ľubovňa 102

065 11  Nová Ľubovňa

Ing. Júlia Boďová

052/4283431-2

OcÚ

Obručné 12

065 42  Čirč

Danka Uhrinková

052/4921846

OcÚ

Orlov 119

065 43  Orlov

JUDr. Peter Timočko

052/4921321

OcÚ

Hviezdoslavova 101/4

065 44  Plaveč

Mgr. Peter Šlosár

052/4921783

OcÚ

Plavnica 121

065 45 Plavnica

Rastislav Grich

052/4283881

OcÚ

Pusté  Pole   66

065 41  Ľubotín

Ondrej Andraščík

052/4925124

OcÚ

Ruská Voľa nad Popradom č. 1

065 42  Čirč

Miroslav Tomčo

052/4921851

OcÚ

Starina 39

065 46 Malý Lipník

Ing. Jana Kolejová

052/4394166

OcÚ

Stráňany 17

065 33 Veľký Lipník

Viera Kravčáková

052/4397488

OcÚ

Sulin 99

065 46  Malý Lipnik

Anna Hiľaková

052/4282401

OcÚ

Šambron 25

065  45  Plavnica                               

Ing. Štefan Petrus

052/4323187

OcÚ

Šarišsské Jastrabie  257

065 48  Šarišské Jastrabie

PaedDr. Ľubomír Rešetár

052/4286461-3

OcÚ

Údol 2

065 45 Plavnica

Ing. Vladimír Kravec

052/4393436

OcÚ

Veľká Lesná 58

065 34 Veľká Lesná

Ján Michna

052/4284293

OcÚ

Veľký Lipník 283

065 33  Veľký Lipník

Ing. Peter Labant

052/4282122

OcÚ

Vislanka 28

065 41  Ľubotín

Michal Struk

052/4921344

OcÚ

Vyšné  Ružbachy  243

065 02  Vyšné Ružbachy

Mgr. Peter Martinek

052/4398110

MsÚ 

Nám. Mariánske  3 

065 03  Podolinec

Mgr. Jaroslav Seman

052/4391205

MsÚ 

Obchodná 1 

064 01  Stará  Ľubovňa

PhDr. Ľuboš Tomko

052/4315250

Aktualizácia 11.6.2019