Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. október 2020, utorok
 

Mestá a obce


Balog nad Ipľom

Telefón 047/48 851 17

Bátorová

Telefón 047/45 140 93

Brusník

Telefón 047/48 981 29

Bušince

Telefón 047/48 921 47

Čebovce

Telefón 047/48 82 211

Čeláre

Telefón 047/45 141 16

Čelovce

Telefón 047/48 831 27

Červeňany

Telefón 047/48 981 46

Dačov Lom

Telefón 047/48 741 21

Dolinka

Telefón 047/48 891 21

Dolná Strehová

Telefón 047/48 971 69

Dolné Plachtince

Telefón 047/48 300 03

Dolné Strháre

Telefón 047/48 963 25

Ďurkovce

Telefón 047/48 841 12

Glabušovce

Telefón 047/48 711 80

Horná Strehová

Telefón 047/48 971 97

Horné Plachtince

Telefón 047/48 872 66

Horné Strháre

Telefón 047/48 963 59

Hrušov

Telefón 047/48 80 122

Chrastince

Telefón 047/48 941 05

Chrťany

Telefón 047/48 972 20

Ipeľské Predmostie

Telefón 047/48 881 31

Kamenné Kosihy

Telefón 047/48 841 13

Kiarov

Telefón 047/48 811 80

Kleňany

Telefón 047/48 913 09

Koláre

Telefón 047/48 942 66

Kosihovce

Telefón 047/48 951 21

Kosihy nad Ipľom

Telefón 047/48 891 12

Kováčovce

Telefón 047/48 712 94

Lesenice

Telefón 047/48 941 00

Ľuboriečka

Telefón 047/48 971 91

Malá Čalomija

Telefón 047/48 94 102

Malé Straciny

Telefón 047/48 964 31

Malé Zlievce

Telefón 047/48 921 82

Malý Krtíš

Telefón 047/48 304 32

Modrý Kameň

Telefón 047/48 702 88
Fax 047/48 702 88

Muľa

Telefón 047/48 923 45

Nenince

Telefón 047/45 140 30

Nová Ves

Telefón 047/48 862 87

Obeckov

Telefón 047/48 901 14

Olováry

Telefón 047/45 14 119

Opatovská Nová Ves

Telefón 047/48 942 01

Opava

Telefón 047/48 952 83

Pôtor

Telefón 047/49 113 19

Pravica

Telefón 047/48 771 33

Príbelce

Telefón 047/48 951 18

Sečianky

Telefón 047/48 881 18

Seľany

Telefón 047/48 951 01

Senné

Telefón 047/48 981 22

Sklabiná

Telefón 047/45 141 40

Slovenské Ďarmoty

Telefón 047/48 841 96

Slovenské Kľačany

Telefón 047/48 971 46

Stredné Plachtince

Telefón 047/48 303 01

Sucháň

Telefón 047/45 141 37

Suché Brezovo

Telefón 047/48 986 09

Širákov

Telefón 047/48 841 10

Šuľa

Telefón 047/48 981 39

Trebušovce

Telefón 047/48 941 03

Veľká Čalomija

Telefón 047/48 942 72

Veľká Ves nad Ipľom

Telefón 047/48 881 21

Veľké Straciny

Telefón 047/48 305 17

Veľké Zlievce

Telefón 047/48 921 23

Veľký Krtíš

Telefón 047/48 121 10
Fax 047/48 121 12

Veľký Lom

Telefón 047/48 986 24

Vieska

Telefón 047/48 971 31

Vinica

Telefón 047/48 912 10
Fax 047/48 913 97

Vrbovka

Telefón 047/48 811 16

Záhorce

Telefón 047/48 932 63
Fax 047/48 932 63

Závada

Telefón 047/48 771 32
Fax 047/49 113 84

Zombor

Telefón 047/48 711 38

Želovce

Telefón 047/45 141 59
Fax 047/45 141 59