Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. jún 2020, piatok
 

Mgr. Oľga Búryová

Vydavateľ:

CN = CA Disig QCA3

OU = ACA-307-2007-2

O = Disig a.s.

SERIALNUMBER = NTRSK-35975946

L = Bratislava

C = SK

Sériové číslo:

11 09 53 55 7b 8b e4 00 1d ad

Algoritmus:

RSA Encryption

Subjekt:

C = SK

L = Banska Bystrica

OU = Veduci odboru okresneho uradu

O = MANDANT Okresny urad Banska Bystrica

SERIALNUMBER = IDCSK-2732096

SN = Buryova

G = Olga

CN = MANDATAR Mgr. Olga Buryova OPRAVNENIE 1109

Verejný kľúč:

30 82 01 0a 02 82 01 01 00 88 b1 4d 90 5d fc 34 6a 5c f0 e6 0b 7e 3a f5 b6 f2 14 0c 41 47 34 32 2d f1 49 4c e7 c2 9f 2c 76 cd 17 72 52 13 02 c2 08 8f 8b f8 6d 58 53 a3 ea 09 00 e9 5b 56 83 84 61 8f 53 83 5e 15 87 6a 36 91 6b 90 76 da 3c 53 98 29 68 8f d8 68 9e ac e3 7a c8 49 66 c3 6f d5 a0 69 b7 4a 41 f6 f0 64 0e 0d aa 72 47 46 ed 83 4a fd 04 19 13 37 a5 9b 6f 05 85 02 24 7a 8f d3 eb 87 8a 83 25 af 89 28 84 85 57 32 01 e4 99 41 87 e7 c6 65 33 cf b3 6e 00 39 17 43 00 a2 3b f3 e5 91 c6 db cf 51 9a 4c 95 6c 0b 6c 5d 79 f1 ae 30 c8 68 52 3e 9d 23 57 97 03 75 b5 97 74 19 3b 6a 39 5a 07 aa 94 5f 07 81 e2 7a 4a 81 34 db 9b 69 d5 d8 e2 c9 ac 9a fe 9b 55 0a ff 47 22 57 02 42 77 43 4b e5 65 3f a3 07 27 66 e1 4c b8 48 69 98 a5 30 b3 4a d8 83 e6 da 25 b6 56 f9 22 c9 f3 b5 e6 32 27 d6 5d a5 13 ab 02 03 01 00 01

Odtlačok:

c3 eb 11 c3 d0 55 eb 66 14 7f a6 c0 a6 f4 52 42 ac 5f ff 46

Podpisový algoritmus:

sha256RSA

Dátum platnosti od:

13. ‎decembra ‎2017 11:26:11

Dátum platnosti do:

13. ‎decembra ‎2018 11:26:11

Poznámka:

Vedúci odboru – všetky písomnosti a rozhodnutia vydávané odborom školstva Okresného úradu Banská Bystrica