Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. jún 2020, nedeľa
 

Moldavská republika

 1. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Moldavskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov (Bratislava, 21. februára 2000) 
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 426/2000 
  - nadobudnutie platnosti: 28. septembra 2000 
 2. Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Moldavskou republikou o uľahčení vydávania víz
  - Ú. v. EÚ, L 334, 19. decembra 2007, str. 168 
  - nadobudnutie platnosti: 1. januára 2008
 3. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Moldavskej republiky o spolupráci v boji proti trestnej činnosti (Kišiňov, 20. júna 2007) 
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 423/2007 
  - nadobudnutie platnosti: 16. septembra 2007
 4. Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Moldavskou republikou o readmisii osôb bez povolenia na pobyt
  - Ú. v. EÚ, L 334, 19. decembra 2007, str. 148
  - nadobudnutie platnosti: 1. januára 2008
 5. Protokol medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Moldavskej republiky o vykonávaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Moldavskou republikou o readmisii osôb bez povolenia na pobyt podpísanej dňa 10. októbra 2007 (Bratislava, 12. máj 2010)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 354/2010
  - nadobudnutie platnosti: 23. júla 2010