Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. september 2018, Sobota
 

Monitorovací mechanizmus OECD

Monitorovací proces úrovne implementácie Dohovoru (DOCX, 24 kB) OECD o boji s podplácaním zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách (ďalej len „Dohovor“) i súvisiacich odporúčaní Rady na zabránenie podplácania v zahraničnoobchodných operáciách je vykonávaný Pracovnou skupinou OECD pre úplatkárstvo v medzinárodných obchodných transakciách(ďalej len „pracovná skupina“), nazývanou tiež Working Group on Bribery (WGB). Slovenská republika sa stala členom pracovnej skupiny v roku 1997, t.j. ešte pred nadobudnutím právoplatného členstva v OECD a mohla sa tak podieľať na obsahovom vymedzení jednotlivých článkov Dohovoru.

Osobitosťou pracovnej skupiny pri monitorovaní implementácie Dohovoru je stanovenie prísnych štandardov pre priebeh celého procesu, ktorý sa  uskutočňuje vo viacerých fázach, sledujúc tak postupné preberanie všetkých protikorupčných opatrení  Dohovoru do právneho poriadku hodnoteného štátu. Cieľom takto navrhnutého mechanizmu monitorovania implementácie Dohovoru je zlepšiť schopnosť signatárskych krajín implementovať a v reálnej praxi uplatňovať nástroje prevencie a boja proti trestným činom korupcie v medzinárodných obchodných vzťahoch.

Článok 12 Dohovoru, označený ako „Monitorovanie a  následný mechanizmus“, v znení „Strany budú spolupracovať pri realizácii programu systematického následného mechanizmu na monitorovanie a podporovanie úplnej implementácie tohto dohovoru“ deklaruje, že monitorovaniu a hodnoteniu implementácie Dohovoru sa musia podrobiť všetky zmluvné štáty Dohovoru.

Každá zo zmluvných  strán Dohovoru sa podieľa na hodnotiacom procese iných krajín, čím je zabezpečená objektívnosť procesu monitorovania a hodnotenia každého zmluvného štátu. Takýmto spôsobom sú identifikované nedostatky v implementácii Dohovoru a vytvárané odporúčania na prijatie potrebnej legislatívy, inštitucionálnych predpokladov, protikorupčných opatrení a zvyšovania povedomia o  Dohovore. Plnenie stanovených odporúčaní je následne hodnotené v ďalšej fáze vzájomných hodnotení.

Cieľom takto navrhnutého mechanizmu monitorovania implementácie Dohovoru je zlepšiť schopnosť signatárskych krajín implementovať a v reálnej praxi uplatňovať nástroje prevencie a boja proti trestným činom korupcie v medzinárodných obchodných vzťahoch. Slovenská republika bola pracovnou skupinou hodnotená v troch doteraz uskutočnených fázach vzájomných hodnotení a postupne zabezpečuje implementáciu všetkých ustanovení Dohovoru i súvisiacich odporúčaní Rady do svojho právneho poriadku a aplikačnej praxe.

 

 

 

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]