Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 10. december 2018, Pondelok
 

Zasadnutia monitorovacieho výboru

Zoznam schválených zámerov národných projektov (PDF, 288 kB)

1. zasadnutie MV OP EVS - 24. februára 2015


2. zasadnutie MV OP EVS - 21. mája 2015


3. zasadnutie MV OP EVS - 24. septembra 2015


4. zasadnutie MV OP EVS - 20. novembra 2015


5. zasadnutie MV OP EVS - 30. mája 2016


6. zasadnutie MV OP EVS - 21. októbra 2016


 Per rollam hlasovanie MV OP EVS - 22. decembra 2016


 7. zasadnutie MV OP EVS - 16. marca 2017


8. zasadnutie MV OP EVS - 16. mája 2017


Per rollam hlasovanie MV OP EVS - 23. júna 2017


9. zasadnutie MV OP EVS - 7. septembra 2017


10. zasadnutie MV OP EVS - 19. decembra 2017


11. zasadnutie MV OP EVS - 15. marca 2018


12. zasadnutie MV OP EVS - 24. mája 2018


1. mimoriadne zasadnutie - 28. júna 2018