Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. február 2017, Pondelok
 

Zasadnutia monitorovacieho výboru

1. zasadnutie MV OP EVS - 24.2.2015


2. zasadnutie MV OP EVS - 21.5.2015


3. zasadnutie MV OP EVS - 24.9.2015


4. zasadnutie MV OP EVS - 20.11.2015


5. zasadnutie MV OP EVS - 30.5.2016


6. zasadnutie MV OP EVS - 21.10.2016


 7. zasadnutie MV OP EVS - 22.12.2016 - per rollam