Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Dokumenty k per rollam hlasovaniu (449,5 kB) zip
Dokumenty k 1. zasadnutiu Komisie pre PO 5 a 6_27.8.2015 (1,5 MB) zip
Dokumenty k 2. zasadnutiu Komisie pre PO 5 a 6_18.2.2016 (894,3 kB) zip
Dokumenty k 3. zasadnutiu Komisie pre PO 5 a 6_06.05.2016 (839,9 kB) zip
Dokumenty k 4. zasadnutiu Komisie pre PO 5 a 6_20.06.2016 (864,5 kB) zip
Dokumenty k 5. zasadnutiu Komisie pre PO 5 a 6_04.11.2016 (810,4 kB) zip
Dokumenty k 6. zasadnutiu Komisie pre PO5 a 6_29.05.2017 (786,8 kB) zip
Dokumenty k 7. zasadnutiu Komisie pre PO5 a 6_25.09.2017 (1,0 MB) zip
Dokumenty k 8. zasadnutiu Komisie pre PO 5 a 6_30.11.2017 (851,9 kB) zip
Dokumenty k 9. rokovaniu Komisie pre PO 5 a 6_24.04.2018 (908,2 kB) zip
Dokumenty k 10. rokovaniu Komisie pre PO 5 a 6_08.11.2018 (910,6 kB) zip
Dokumenty k 11. rokovaniu Komisie pre PO 5 a 6_01.04.2019 (920,8 kB) zip
Dokumenty k 12. rokovaniu Komisie pre PO 5 a 6_05.06.2019 (4,4 MB) zip
Dokumenty k 13. rokovaniu Komisie pre PO5 a 6_03.10.2019 (928,0 kB) zip
Dokumenty k schvaľovaniu zámeru NP Monitorovanie a hodnotenie procedúrou per rollam_15.12.2016 (414,7 kB) zip
Dokumenty k per rollam schvaľovaniu zámeru NP Predprimárne vzdelávanie detí z MRK I._27.04.2017 (416,1 kB) zip
Dokumenty k per rollam schvaľovaniu zámeru NP Zdravé komunity_19_05_2017 (416,5 kB) zip
Per rollam schvaľovanie zámeru NP PIRIM II_25_05_2020 (418,9 kB) zip
Dokumenty k per rollam schvaľovaniu zámeru NP Korona te merel_03_06_2020 (417,4 kB) zip
Dokumenty k per rollam schvaľovaniu zámeru NP COVID MRK_USVRK_03_06_2020 (424,8 kB) zip