Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. február 2018, Nedeľa
 

Ako mám postupovať v prípade straty preukazu odbornej spôsobilosti?

13. 05. 2008

Ak platnosť preukazu odbornej spôsobilosti zanikla stratou podľa § 20a ods. 1 písm. b) zákona o súkromnej bezpečnosti, vydá ministerstvo nový preukaz na základe písomnej žiadosti držiteľa neplatného preukazu a po preukázaní dôvodov na jeho vydanie s platnosťou podľa preukazu, za ktorý sa nový preukaz vydáva.

Žiadosť o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti je potrebné zaslať na adresu:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Prezídium Policajného zboru
Úrad súkromných bezpečnostných služieb
Pribinova 2
812 72 Bratislava 1.

Žiadosť je možno podať aj osobne na úrade SBS P PZ

Sibírska 26

Bratislava

Prílohy žiadosti:

  • čestné vyhlásenie o strate (čestné vyhlásenie podávané podľa zákona o súkromnej bezpečnosti musí byť vlastnoručne podpísané pred správnym orgánom osobou, ktorá ho podáva, alebo osvedčené notárom či iným príslušným orgánom),
  • správny poplatok (správny poplatok za vydanie preukazu odbornej spôsobilosti je 16,50 Eur.

Vzor žiadosti o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti v prípade jeho straty si môžete stiahnuť v odkaze "Tlačivá na stiahnutie".

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Srávu o činnosti bezpečnostnej služby za rok 2017 je potrebné doručiť Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky do 31.01.2018.

Prezident PZ

Prezident 
Policajného
zboru
gen. PaedDr. Tibor Gašpar
 >> viac informácií

 

Fotogalérie