Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. august 2020, štvrtok
 

Náležitosti petície pri zbieraní podpisov na petičný hárok

Fyzická osoba na petičný hárok čitateľne uvedie: 
- meno 
- priezvisko 
- úplnú adresu trvalého pobytu 
- vlastnoručný podpis

Právnická osoba na petičný hárok čitateľne uvedie: 
- názov a sídlo 
- meno, priezvisko a úplnú adresu trvalého pobytu osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby