Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. február 2018, Pondelok
 

Národné projekty - základné informácie

Informácie pre obce  :

Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou MRK I.

e-mail:  Lydia.Gabcova@minv.sk - hlavná projektová manažérka

            nptsp@minv.sk

telefón:  +421 2 509 4496

Korešpondenčná adresa:

Ministerstvo vnútra SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Sekretariát:

Adela Striežencová

Telefón +421 2 509 44952

Hlavná projektová manažérka:                                           

Lýdia Gabčová

Telefón +421 2 509 44968

PROJEKTOVÍ MANAŽÉRI:

Ľudovít Rácz

Telefón +421 2 509 44994

Marcela Prihelová

Telefón +421 2 509 44964

Regionálna kancelária Spišská Nová Ves

Judita Gogová, Mestský úrad

Námestie Štefánika 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Regionálna kancelária Prešov

Tatiana Vantová

Masarykova 10, 080 01 Prešov
Telefón 051/3100421

 

Národný projekt komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK - I. fáza

 

e-mail:     npkc@minv.sk        

Hlavný projektový manažér:  Mgr. Daniela Baťová

e-mail:      daniela.batova@minv.sk

telefón:  +421 2 509 44954

 

Metodička: Mgr. Martina Servanská     

e-mail:  martina.servanska@minv.sk  

telefón:  +421 2 509 44954

            

PROJEKTOVÍ MANAŽÉRI:

 

Regionálna kancelária Spišská Nová Ves

Emília Várady

e-mail:  emilia.varady@minv.sk 

 

Regionálna kancelária Prešov

Ingrid Doležalová

Masarykova 10, 080 01 Prešov
Telefón 051/3100421

 

Národný projekt podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách

 

E-mail: nppvp@minv.sk

 

Hlavný projektový manažér: Ing. Tibor Perina

E-mail: tibor.perina@minv.sk

Telefón: +421 9610 44959

 

Metodička: Mgr. Marianna Hudáková

E-mail: marianna.hudakova@minv.sk

Telefón: +421 9610 44977