Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. september 2018, Utorok
 

Národné projekty - základné informácie

Informácie pre obce  :

Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou MRK I.

e-mail:  Lydia.Gabcova@minv.sk - hlavná projektová manažérka

            nptsp@minv.sk

telefón:  +421 2 509 4496

Korešpondenčná adresa:

Ministerstvo vnútra SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Sekretariát:

Adela Striežencová

Telefón +421 2 509 44952

 

Hlavná projektová manažérka:                                           

Lýdia Gabčová

Telefón +421 2 509 44968

 

Metodička : Mgr. Janka Pániková

e-mail : jana.panikova@minv.sk

telefón: +421 2 509 44968

 

 

Regionálna kancelária Prešov

Tatiana Vantová

Masarykova 10, 080 01 Prešov
Telefón 051/3100421

 

Národný projekt komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK - I. fáza

 

Hlavná projektová manažérka : Mgr. Martina Servanská     

e-mail:  martina.servanska@minv.sk  

telefón:  +421 2 509 44954

            

Regionálna kancelária Spišská Nová Ves

Projektová manažérka : Emília Várady

e-mail:  emilia.varady@minv.sk 

 

 

Národný projekt podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách

 

e-mail: nppvp@minv.sk

 

Hlavný projektový manažér: Ing. Tibor Perina

e-mail: tibor.perina@minv.sk

Telefón: +421 9610 44959

 

Metodička: Mgr. Marianna Hudáková

e-mail: marianna.hudakova@minv.sk

Telefón: +421 9610 44977