Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. jún 2020, piatok
 

Naše naj

- Najstarším dokumentom je listina uhorského kráľa Bela IV. z roku 1248, ktorou daroval Spišskej kapitule zem Olaszliszku s vinicou a kúriou v Blatnom Potoku.

Listina z roku 1348

- Najdlhším dokumentom (14,63m) je pergamenový rotulus z roku 1332 verejného notára Jána z Gostyňa zaznamenávajúci súdny spor medzi jágerským biskupom a ostrihomským arcibiskupom o toryský dištrikt.

Rotulus z roku 1332

- Najkrajšie zdobeným dokumentom je armáles cisára Rudolfa II. z roku 1588 vydaný v Prahe pre Valentína Parschta, ktorým ho povýšil do šľachtického stavu a udelil mu erb.

Armáles z roku 1588 Detail armálesu z roku 1588

- Najzvláštnejšími dokumentmi je súbor röntgenových snímkov zakladateľa röntgenológie v Uhorsku MUDr. Vojtecha Alexandra z Kežmarku z rokov 1898-1909.

Foto č.1 röntgenovej snímky MUDr. Alexandra Foto č.2 röntgenovej snímky MUDr. Alexandra Foto č.3 röntgenovej snímky MUDr. Alexandra