Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. september 2020, štvrtok
 

Naše naj

Archívny dokument pochádza z fondu Magistrát mesta Podolínec. Ide o listinu zo dňa 13. februára  1649, ktorú pre mesto Podolínec vydal poľský kráľ Ján Kazimír. Ňou konfirmuje listinu hodnoverného miesta Spišská kapitula týkajúcu sa vydania listiny palatína Mikuláša Esterháziho, ktorou konfirmuje privilegiálnu listinu poľského kráľa Boleslava z roku 1244 vydanú pre mesto Podolínec.

Listina zo dňa 13. februára  1649, ktorú pre mesto Podolínec vydal poľský kráľ Ján Kazimír     

Archívny dokument pochádza z fondu Magistrát mesta Stará Ľubovňa. Poľský kráľ Žigmund II. August konfirmuje na žiadosť obyvateľov Starej Ľubovne listinu Jána Alberta zo 14. októbra 1492, ktorou potvrdzuje listinu uhorského kráľa Ľudovíta o povýšení Starej Ľubovne na mesto, platení cenzu a o ostatných výsadách; poľského kráľa Vladislava o oslobodení mešťanov od polovice krakovského mýta a o úprave kúpy soli z krakovských baní a poľského kráľa Vladislava III. o oslobodení mešťanov od iných tiarch.

 Poľský kráľ Žigmund II. August konfirmuje na žiadosť obyvateľov Starej Ľubovne listinu Jána Alberta zo 14. októbra 1492

Listina pochádza z fondu Magistrát mesta Hniezdne, zachytáva predaj hniezdňanskej škultécie z roku 1286.

 Listina zachytáva predaj hniezdňanskej škultécie z roku 1286

Listina pochádzajúca z roku 1492  sa nachádza vo fonde Magistrát mesta Hniezdne. Ján Albert, poľský kráľ, prikazuje zachovať staré práva Hniezdňanov.

 Listina z roku 1492. Ján Albert, poľský kráľ, prikazuje zachovať staré práva Hniezdňanov