Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. máj 2020, streda
 

Naše naj

Obr. 1   Najstarším dokumentom je donačná listina uhorského kráľa Karola Róberta z r. 1319, ktorou daroval dedinu Kobyly šľachticom z Perína.

Najstarším dokumentom je donačná listina uhorského kráľa Karola Róberta z r. 1319, ktorou daroval dedinu Kobyly šľachticom z Perína

Obr. 2   Najvýznamnejším dokumentom je privilegiálna listina  uhorského kráľa Ľudovíta I. z r. 1376, ktorou povyšuje Bardejov na slobodné kráľovské mesto

    s niektorými právami Budína a Košíc.

Najvýznamnejším dokumentom je privilegiálna listina  uhorského kráľa Ľudovíta I. z r. 1376, ktorou povyšuje Bardejov na slobodné kráľovské mesto

Obr. 3   Najkrajším dokumentom je erbová listina uhorského kráľa Ladislava V. z r. 1453, ktorou udelil mestu Bardejov právo používať erb a pečatiť červeným voskom.

Najkrajším dokumentom je erbová listina uhorského kráľa Ladislava V. z r. 1453, ktorou udelil mestu Bardejov právo používať erb a pečatiť červeným voskom.

Obr. 4   Najstaršia slovenská ľúbostná báseň (fragment) z r. 1457, ktorú zaznamenal bardejovský notár Leonard z Uničova na ceste po Novohrade.

     O, milá panna, čo ty máš

     quod (čo)  mi dáš, nevieš raz ...

Najstaršia slovenská ľúbostná báseň (fragment) z r. 1457, ktorú zaznamenal bardejovský notár Leonard z Uničova na ceste po Novohrade