Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. február 2020, streda
 

Nástrahy v cudzine

Preventívne projekty a aktivity  |  Rady

Subjekty a objekty aktivity

Subjekty:

  • Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne,
  • Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prievidzi,
  • Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Považskej Bystrici.

Objekty:

  • stredné školy

Ciele aktivity

  • prevencia viktimácie obchodu s ľuďmi,
  • rady ako hľadať prácu v zahraničí a čo robiť v prípade, ak sa stanú obeťami obchodníkov s ľuďmi,
  • vybudovanie dôvery v políciu, aby sa obete nebáli vypovedať a tým pomáhať pri odhaľovaní trestnej činnosti obchodu s ľuďmi.

Charakteristika aktivity

     Od roku 2005 je v Trenčianskom kraji realizovaná preventívna aktivita "Nástrahy v cudzine", ktorá je zameraná na študentov 3. a 4. ročníkov stredných škôl na území Trenčianskeho kraja. Prebieha počas celého školského roku, ale hlavne v období pred letnými prázdninami. Aktivita sa realizuje formou besied, na ktorých preventisti preberajú so študentmi klady a zápory práce na Slovensku a v zahraničí. Študentom sú vysvetlené riziká, na ktoré si majú dávať pozor pri hľadaní práce v zahraničí (na inzeráty, na ľudí, s ktorými komunikujú, na agentúry atď.), objasnené niektoré ustanovenia Trestného zákona (obchodovanie s ľuďmi, kupliarstvo...), ako aj vysvetlený zákon o ochrane svedka. Do obsahu sú zahrnuté niektoré aktuálne prípady pre názornú ukážku správania sa ako obetí, tak i páchateľov. Na záver je študentom premietnutý film IOM s názvom "0800 800 818" a rozdané informačné brožúry s potrebnými radami, kontaktmi na Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v niektorých krajinách, organizácie pomáhajúce obchodovaným osobám...