Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. október 2019, štvrtok
 

Návrh na pristúpenie Slovenskej republiky k Zmluve o európskom informačnom systéme vozidiel a vodičských preukazov (EUCARIS)

Číslo materiálu: KM-431/Vl-2008
Pripomienkové konanie od: 9. mája 2008
Pripomienkové konanie do: 19. mája 2008
Názov postupu/lehota: skrátený postup/ 7 pracovných dní
Predkladá: Robert Kaliňák - podpredseda vlády a minister vnútra SR
E-mail: kardosp@minv.sk