Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. október 2019, štvrtok
 

Návrh na úpravu štatútu a rokovacieho poriadku Rady vlády SR pre verejnú správu a na vymenovanie splnomocnenca vlády SR pre informačnú spoločnosť za člena Rady vlády SR pre verejnú správu

Číslo materiálu: KM-72/VI-2008
Pripomienkové konanie od: 01. 02. 2008
Pripomienkové konanie do: 14. 02. 2008
Názov postupu/lehota: bežný postup/10 pracovných dní
Predkladá: podpredseda vlády SR a minister vnútra Robert Kaliňák
E-mail: tapferov@minv.sk