Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. október 2019, pondelok
 

Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky a o zmene a doplnení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a rakúskou spolkovou vládou o zriadení hraničných vybavovacích meist a vykonávaní hraničného vybavovania v železničnej doprave počas jazdy z 28. apríla 2004 formou výmeny nót

Číslo materiálu: KM-340/Vl-2008
Pripomienkové konanie od: 14. apríla 2008
Pripomienkové konanie do: 25. apríla 2008
Názov postupu/lehota: bežný postup/ 10 pracovných dní
Predkladá: Robert Kaliňák - podpredseda vlády a minister vnútra SR
E-mail: mikoczio@minv.sk