Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2019, nedeľa
 

Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o výmene informácií zo skríningu známych teroristov alebo osôb podozrivých z terorizmu

Číslo materiálu: KM-881/Vl-2008
Pripomienkové konanie od: 17. septembra 2008
Pripomienkové konanie do: 23. septembra 2008
Názov postupu/lehota: skrátený postup/5 pracovných dní (zástupcovia dotknutých rezortov sa zúčastnili expertných rokovaní pri tvorbe návrhu dohody)
Predkladá: Robert Kaliňák - podpredseda vlády a minister vnútra SR
E-mail: https://lt.justice.gov.sk/, miroslava.vozaryova@minv.sk