Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. október 2019, streda
 

Návrh na uzavretie zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku

Číslo materiálu: KM-78/VI-2008
Pripomienkové konanie od: 05. 02. 2008
Pripomienkové konanie do: 13. 02. 2008
Názov postupu/lehota: skrátený postup/7 pracovných dní - zástupcovia všetkých dotknutých rezortov sa podieľali na príprave návrhu textu zmluvy a na expertných rokovaniach s Ukrajinou /uznesenie vlády SR č. 934/2007/.
Predkladá: podpredseda vlády SR a minister vnútra Robert Kaliňák; minister zahraničných vecí SR Ján Kubiš
E-mail: zborovia@minv.sk